2023/09/27

 

Karmacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény               

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031

Önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése Karmacson

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031 kódszámú pályázattal 38 467 145,- Ft 100%-os támogatásban részesült az Önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése.

A jelen projekt megvalósításának a fő célja: az épület hő technikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a jelenleg hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM (2016.01.01. szerinti) rendelet költség optimalizált követelményszint értékeinek figyelembe vételével, a fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, háztartási méretű kiserőmű foto villamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítésére, ezzel hozzájárulás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.

Az önkormányzati konyha Karmacson a Szent Anna téren helyezkedik el, az önkormányzati hivatal közvetlen környezetében. Az épület hagyományos tégla falszerkezetű, magas tetös, cserépfedéses épület. Funkciója: konyha. Az épület jellemzően földszintes, energetikailag egy egységet képez. Az épület 1954-es években épült.  Az épületen 1985-ben volt az utolsó jelentős felújítás.

A projekt tartalmazza:

  • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
  • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket:

  • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
  • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Az épület jelenleg nem akadálymentesített, a projekt részeként tervezzük megvalósítani az akadálymentesítést is.

A projekt tervezett befejezése: 2023.09.30.

 

Kapcsolattartó: Kelemen István polgármester

Cím:  8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Telefon: 83/373-071


2018 | 11 | 09

 

Karmacs község önkormányzata

 

Sajtóközlemény             

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027

ÓVODA FEJLESZTÉSE KARMACSON

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027 kódszámú pályázattal 63 889 890 Ft 100 % os támogatásban részesült a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztésére.

 

A projekt átfogó célja az óvodai nevelésben, illetve Karmacs település életében jelentős szerepet játszó Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épülete korszerűvé, modernné alakuljon, mely biztosítja a társadalmi igényeket, az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését is. A Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületén az elmúlt 15 évben nem történt jelentősebb felújítás vagy korszerűsítés. Az óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületének energiahatékony külső és belső felújítása, az épületen belül kialakításra kerül külön tornaszoba, illetve a játszóudvar felújítása is megtörténik. A tervezett beruházás megújuló energiahasznosító berendezések beépítését is tartalmazza, így a fenntartási költségek jelentős csökkenése várható. Emellett eszközbeszerzés keretében szeretnénk az elhasználódott berendezések cseréjét, a fejlesztőeszközök bővítését.

A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és az energetikai elvárások figyelembevételével került megtervezésre. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk a projekt során.

 

Bővebb információ:

Karmacs Község Önkormányzata

8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Tel.: 83/373-005 Fax: 83/573-240

 

+