2018 | 11 | 09

 

Karmacs község önkormányzata

 

Sajtóközlemény             

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027

ÓVODA FEJLESZTÉSE KARMACSON

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027 kódszámú pályázattal 63 889 890 Ft 100 % os támogatásban részesült a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztésére.

 

A projekt átfogó célja az óvodai nevelésben, illetve Karmacs település életében jelentős szerepet játszó Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épülete korszerűvé, modernné alakuljon, mely biztosítja a társadalmi igényeket, az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését is. A Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületén az elmúlt 15 évben nem történt jelentősebb felújítás vagy korszerűsítés. Az óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületének energiahatékony külső és belső felújítása, az épületen belül kialakításra kerül külön tornaszoba, illetve a játszóudvar felújítása is megtörténik. A tervezett beruházás megújuló energiahasznosító berendezések beépítését is tartalmazza, így a fenntartási költségek jelentős csökkenése várható. Emellett eszközbeszerzés keretében szeretnénk az elhasználódott berendezések cseréjét, a fejlesztőeszközök bővítését.

A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és az energetikai elvárások figyelembevételével került megtervezésre. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk a projekt során.

 

Bővebb információ:

Karmacs Község Önkormányzata

8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Tel.: 83/373-005 Fax: 83/573-240