Image

A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE

Karmacs a 13. században létrejött település, amely ekkor két jól elkülöníthető részből, a nemesi Kiskarmacsból és a várnépek (később jobbágyok) által lakott, később Nagykarmacsnak nevezett településrészből állt.
A település első említése 1340-ből való.
1505-ben épült Kiskarmacs temploma, ám a század végére a többi településrésszel együtt hosszabb időre elnéptelenedett a török pusztításai miatt.
A 17–18. század során a törökök pusztításai, majd járványok tizedelték a falu lakosságát. A település nagyobb ívű fejlődése a 18. század végén indult meg, egyre több iparos jelent meg a településen.
Mindazonáltal a mezőgazdaság még a 20. században is túlsúlyban volt a községben. 1945 után a falu képe nagyban megváltozott, új utca is épült.
1973-ban a környék termelő szövetkezeteinek központjává vált, majd 1976-tól a körjegyzőség székhelye is. A termelő szövetkezetek felszámolását követően a falu gazdasága nagyban visszaesett, megnőtt az elvándorlás mértéke. Manapság az idegenforgalomban próbál új utat keresni a település, amelynek hajtóereje a környék csendessége lehet.
Image

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Karmacs Község hivatalos honlapján!
Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként,önkormányzatunk nevében köszönthetem.
Karmacs Polgármestereként nekem jutott az a cseppet sem könnyű feladat hogy megfogalmazzam mindazt, ami szeretett községünket jellemzi. Karmacs jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múltja hagyományait.
Az elődöktől kapott szellemi örökség ad nekünk erőt ahhoz, hogy élhető községet hagyjunk majd utódainknak. Gondozott, igazi otthont nyújtó település a miénk, olyan környezet, amelyben jó élni és dolgozni, amelyben jó vállalkozni.
Büszkék lehetünk mindarra, amit közösen létrehoztunk.


Kedves Látogatók!

Arra törekszünk, hogy honlapunk minden fontos, hasznos helyi információt tartalmazzon, és remélem, hogy ezeknek önök is hasznát veszik.


Kelemen István

Karmacs Község Polgármestere.

Tisztelt Látogató!

Engedje meg hogy néhány szóban bemutassam és figyelmébe ajánljam varázslatos kis falunkat. Településünk Zala Megye keleti felében, Hévíz tőszomszédságában a Keszthelyi hegység lábánál található. 
Az aktív kikapcsolódást, kirándulást kedvelők számára jelenthet kihívást a falut övező mise utak mellett található évszázados, faragott terméskőből készített keresztek, szenteket ábrázoló alkotások felfedezése.
A kerékpáros túrákat kedvelők számára, amennyiben vállalják a terepkerékpározás kényelmetlenségeit, csodálatos körút járható be, Keszthely-Hévíz-Karmacs-Vindornyafok-   Zalaszántó- Rezi- Cserszegtomaj-Keszthely érintésével. Szeretnénk megőrizni településünk sajátos, nyugodt, békés arculatát. Nem kínálunk zajos turisztikai programokat. A nyitott szemmel járó utazó felfedezheti a természetet és fellelheti az emberi kéz nyomait a tájon. Elhagyott borospincék romjai mesélnek régi szüretekről, duhaj legényekről. Rezi és Tátika várainak romjai a dicső múltról. Mind, megannyi felfedezni érdemes látnivaló. Kellő tisztelettel adózva a természetnek, csendesen közlekedve az erdőben, láthatnak őzeket, mezeinyulakat, rókákat.
Tisztelt utazó.  Élmény az amit élményként élünk meg. Látnivaló az amit észreveszünk. Remélem soraim felkeltették érdeklődését. Környékünkön járva keresse a látnivalókat s nem fog élmények nélkül távozni.

Kelemen István
Karmacs Község Polgármestere.

LEGFRISSEBB KÉPEK